Den sidste tid

Når døden og sorgen kommer tæt på

Fakta om behandlingstestamente

Patienter får pr. 1. januar 2019 mulighed for at bestemme mere over, hvordan de ønsker at dø og hvordan den sidste tid skal være.

I et såkaldt behandlingstestamente kan du som borger tilkendegive dine ønsker for, hvad der skal ske med dig, hvis du skulle blive alvorligt syg, komme ud for en ulykke eller lignende og ikke længere kan udtrykke dine egne ønsker.

I behandlingstestamentet, der bliver gældende fra 1. januar 2019, tilkendegives, om man ønsker livsforlængende behandling eller ej i tre konkrete situationer:

  1. Hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forestående.
  2. Hvis du bliver så svært invalideret, at det ikke længere er muligt at klare dig selv — hverken fysisk og mentalt.
  3. Hvis du kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er forbundet med meget alvorlige og stærke smerter

Det, som står i en persons behandlingstestamente, er bindende for sundhedspersonalet. Tidligere var det kun vejledende.

I behandlingstestamentet kan der skrives ind, hvis fravalget af behandling forudsætter pårørendes, værgens eller en eventuel fremtidsfuldmægtigs accept.

Pårørende får kun det sidste ord, hvis patienten udtrykkeligt har skrevet det i behandlingstestamentet. 

Sidst opdateret 29.11.2018