Demens

Livet med Alzheimer og andre former for demens

Fakta om alkohol og demens

Misbrug af alkohol kan medføre demens. Samtidig viser undersøgelser, at et lavt eller moderat forbrug af alkohol har en beskyttende effekt imod kognitiv svækkelse og demens.

Et lavt eller moderat forbrug af alkohol, svarende til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, har en beskyttende effekt imod kognitiv svækkelse og demens.

Samtidig er et højt forbrug af alkohol næppe gavnligt for hjernen.

Eksperter mener, at misbrug af alkohol kan medføre demens. Det er omdiskuteret, om den eventuelle skadevirkning af alkohol på hjernen er permanent eller forsvinder igen efter lang tids afholdenhed.

Det er også omdiskuteret, om det er alkohol (ethanol), der i sig selv har en varig toksisk (forgiftende) effekt på hjernen. Eller om skadevirkningen mere skyldes den usunde livsstil, der ofte er knyttet til alkoholmisbrug. Fx fejlernæring, vitaminmangel, leversygdom, mangel på motion, rygning, sukkersyge, m.v.

Hvor mange får alkoholrelateret demens?

Undersøgelser viser, at omkring 500 danskere under 65 år og cirka 4.250 over 65 år har alkoholrelateret demens.

Alkoholrelateret demens ift. andre demens sygdomme

En sammenligning af testresultater fra henholdsvis patienter med alkoholrelateret demens, Alzheimers sygdom og vaskulær demens viste, at der ikke var væsentlige forskelle mellem alkoholrelateret demens og vaskulær demens.

Til gengæld klarede patienter med alkoholrelateret demens sig dårligere end Alzheimerpatienter på tests af den mentale kontrol. Dog klarede patienter med alkoholrelateret demens sig bedre på hukommelsestests baseret på genkendelse.

Undersøgelserne er baseret på små patientgrupper, og resultaterne skal betragtes som foreløbige.

Er skadevirkningerne fra alkoholen midlertidige?

Afvænnede alkoholikere uden Wernicke-Korsakoffs syndrom (læs mere om syndromet nedenfor) kan med tiden opleve en forbedring af de mentale funktioner.

Konkret drejer det sig om arbejdshukommelse, korttidshukommelse, mentalt forarbejdningstempo og visuelt-rumlige færdigheder.

En undersøgelse af knap 50 tidligere alkoholikere, der havde været tørlagte i op til 13 år, har vist, at de mennesker overordnet set klarede sig lige så godt som en kontrolgruppe. Det fandt man frem til under en grundig mentalpsykologisk undersøgelse.

Andre studier viser, at 50-75 procent af afvænnede alkoholikere har en større eller mindre grad af forringelse af hukommelsen eller af andre kognitive funktioner.

Hvad er Wernicke-Korsakoffs syndrom?

Wernicke-Korsakoffs syndrom er en hjernesygdom, som skyldes mangel på B1-vitamin (thiamin). Mangel på B1-vitaminet hænger tit sammen med den fejlernæring, der ses hos alkoholmisbrugere.

Syndromet er oprindeligt beskrevet i 1880'erne af den russiske neuropsykiater Sergei Korsakoff, der observerede det hos 46 patienter, hvoraf to tredjedele var kroniske alkoholikere.

Under 2. Verdenskrig sås Wernicke-Korsakoffs syndrom blandt fejlernærede krigsfanger, der var henvist til en vitaminfattig diæt af polerede, hvide ris.

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

Læs mere om alkohol og demens hos Nationalt Videnscenter for Demens

Læs også: Du kan tåle mindre alkohol

Bliv medlem af Ældre Sagen

Bliv medlem

Støt Ældre Sagens arbejde for et demensvenligt Danmark

Ældre Sagen kæmper for:

  • At knække demenskoden - vi samler forskere og midler i Danmark og globalt for at knække demenskoden
  • Sammenhæng i behandling og pleje af demensramte

Sidst opdateret 05.02.2021

Et værdigt liv med demens

Mennesker med demens skal kunne leve et så godt og værdigt hverdagsliv som muligt uanset hvor langt de er i demenssygdommen.

Læs hele mærkesagen om demens