Demens

Livet med Alzheimer og andre former for demens

Berørt af demens i dagligdagen

Halvdelen af Ældre Sagens medlemmer har eller har haft demens inde på livet. Cirka 25.000 medlemmer er direkte berørt af demens.

En medlemsundersøgelse om demens viser, at cirka 460.000 af Ældre Sagens knap [Variabel:antal-medlemmer] medlemmer har eller har haft Alzheimers eller en anden form for demens inde på livet. 

Mange hjælper meget i mange år

Undersøgelsen viser også, at 25.000 medlemmer pt. passer og plejer en pårørende ramt af demens.

  • Knap 4 ud 5 hjælper dagligt eller en til flere gange ugentligt
  • Hver femte af dem hjælper mindst 10 timer om ugen
  • Halvdelen har hjulpet i mere end 3 år

Pårørende hjælper gennem mange år

Pårørende bliver ramt på tid og helbred 

Hjælpen omfatter både praktiske gøremål og personlig pleje. Men den store indsats, dræner de pårørende. 

  • 41 pct. er helt enige eller enige i udsagnet ”føler jeg overvejende står alene med ansvaret” 
  • 62 pct. føler at de i høj grad eller i nogen grad bliver presset i deres hverdag af at passe/hjælpe demenspatient
  • 27 pct. føler, at de i høj grad eller nogen grad mærker deres helbred blive påvirket negativt af det
  • 35 pct. føler, at de i høj grad eller nogen grad mærker tidspres

Ægtefæller ved ikke, hvor de kan finde støtte

Der mangler viden om hjælp og støtte 

Pårørende mangler aflastning, rådgivning, viden, og der mangler især hjælp til, at hjemmeboende patienter med en demenssygdom kan komme ud af huset til aktiviteter.

  • 42 pct. mener i høj grad eller nogen grad de mangler viden
  • 43 pct. kender ikke til tilbud til dem som pårørende

Kommuner bør ansætte pårørendevejledere

Ældre Sagen er en del af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark

I Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark samarbejder vi om, at skabe et Danmark, hvor mennesker med demens kan fortsætte et liv med en høj grad af livskvalitet, værdighed og selvbestemmelse.

Læs mere om folkebevægelsen

Sidst opdateret 02.09.2019