Brev til Ældre Sagen vedr. praksis om feriegodtgørelse

Læs beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens brev til Ældre Sagen om ændring af reglerne for feriegodtgørelse for nye pensionister.
Læs brevet fra beskæftigelsesministeren

Sidst opdateret 02.09.2019