Breve til ministeren vedr. akutpladser

Læs Ældre Sagens breve til Ellen Trane Nørby om egenbetaling på akutpladser
Brev til Ellen Trane Nørby (marts 2019, pdf)
Brev til Ellen Trane Nørby (Dec. 2018, pdf)

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.

Læs hele mærkesagen om sundhedsvæsenet

Sidst opdateret 02.09.2019