Fastholdelsesfleksjob for seniorer

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)

Ældre Sagen opfordrer til, at seniorer, som får ret til den kommende seniorpension, også kan vælge at få et seniorfleksjob, hvis de skulle foretrække dette.

Ældre Sagen opfordrer ligeledes til, at dokumentationskravet fjernes for alle borgere – og ikke kun borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, fordi det vil gøre det lettere for borgere med nedsat arbejdsevne at få et fleksjob og styrke borgernes retssikkerhed.

Hent høringssvar

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, som man kan være en del af, så længe man vil og kan, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.

Læs mere om mærkesagen arbejdsliv

Sidst opdateret 15.01.2020