Magtanvendelse og selvbestemmelsesret

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service

Ældre Sagen finder, at det er en forudsætning for, at der kan anvendes magt, at personalet altid iagttager de generelle principper, der gælder for magtanvendelse, herunder at personalet altid gør, hvad de kan for at motivere personen til at medvirke til en given handling. Det skal være fuldstændig klart for personalet, at magtanvendelse er og bliver den absolut sidste udvej.

Det er en forudsætning for en god implementering af reglerne, at personalet har de nødvendige faglige kompetencer for at kunne håndtere personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

Hent høringssvar

Sidst opdateret 15.01.2020