Værdighed i ældreplejen undersøgelse 2016

Undersøgelse af værdighed for mennesker, der modtager ældrepleje.
Et projekt om oplevelser af og ønsker til værdighed blandt hjemmeboende svækkede ældre med fokus på potentialer for ældreplejen.

En kvalitativ undersøgelse af værdighed i ældreplejen.
Udarbejdet for Ældre Sagen af Antropologerne ­‐ Oktober 2016.

Hent analyse

Værdighed i ældreplejen

Ældre Sagen kæmper for, at man kan leve et meningsfuldt liv og bevare sin selvbestemmelse, selv om man er blevet afhængig af hjælp.

Læs om mærkesagen værdighed

Sidst opdateret 02.09.2019