Den kommunale hjemmepleje 2012

Undersøgelsen omhandler kommunernes service og budget for hjemmeplejen med hensyn til udviklingen fra 2011 til 2012.
TNS Gallup har for Ældre Sagen gennemført en landsdækkende analyse af kommunernes service og budget i hjemmeplejen. Rapporten belyser nye initiativer i kommunerne for 2013. Fx hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologi.

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje - men udgangspunkt i den enkeltes behov. 

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 02.09.2019