Forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser

Gennemsnitlige omkostninger ved ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser stiger signifikant med alderen. Analysen viser desuden, at forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser for 65+-årige er socialt ulige fordelt.

KORA (Det nationale institut for kommuners og regioners analyse og forskning) har i andet halvår af 2014 gennemført undersøgelsen: "Ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser - betydende socioøkonomiske faktorer" for Ældre Sagen. 

Analysens konklusion er, at de gennemsnitlige omkostninger ved ældres forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser stiger signifikant med alderen. De gennemsnitlige omkostninger ved sundhedsydelser flader ud ved 80-års-alderen, mens omkostningerne ved hjemmeplejeydelser fortsat stiger.

Resultaterne viser, at forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser for 65+-årige er socialt ulige fordelt: Mænd, enlige og socioøkonomisk dårligt stillede (ingen uddannelse, lav indkomst) har højere gennemsnitlige omkostninger og højere sandsynlighed for et højt forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser end kvinder, ægtepar/par i øvrigt og socioøkonomisk bedre stillede (høj uddannelse og høj indkomst), når der tages højde for andre betydende faktorer.

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje - men udgangspunkt i den enkeltes behov. 

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 02.09.2019