Kommunernes udgifter til ældrepleje

Ældre Sagen har fået foretaget en analyse af kommunernes udgifter til ældrepleje 2015-17. Analysen er udarbejdet for Ældre Sagen af Data og Formidling på basis af kommunernes 2015- og 2016-regnskaber, 2017-budget samt antallet af ældre i de enkelte kommuner.

Udgift pr. 80+årig i 2017
Udgift pr. 80+årig i 2015, 2016 og budget 2017

Sidst opdateret 02.09.2019