Erhvervspanelundersøgelse 2015 - Ledelse på tværs af alder

En undersøgelse blandt danske ledere om deres holdninger til og erfaringer med ledelse på tværs af aldersgrupper.
Holdninger om fx forskellige aldersgruppers kendetegn og attraktivitet som arbejdskraft, fastholdelse af ældre medarbejdere på arbejdspladserne og chancerne for at indkalde ansøgere over 55 år til jobsamtale mm.
Hent analyse

Sidst opdateret 02.09.2019