Befolkningsudvikling 2015

Befolkningens alderssammensætning har ændret sig betydeligt de seneste 40 år. Det forventes, at den vil fortsætte med at ændre sig.

Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. 

Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken eller udtræk fra et indkomstregister, der bygger på en 30% stikprøve af befolkningen, som Ældre Sagen har adgang til under forskerordningen.

Det tilstræbes, at hvert års Ældre i Tal indeholder de nyeste tal om et emne. Der anvendes oplysninger for forskellige år, afhængig af hvornår statistikker om de enkelte emner offentliggøres. Det tilstræbes, at figurer og tabeller med samme indhold har samme nummer fra år til år.

Figurer og tabeller står derfor ikke nødvendigvis i den rækkefølge, de refereres i teksten.

Fakta om ældre i Danmark

Hvem er de ældre? Hvordan er det at være ældre? Og hvordan har de ældre det? Få fakta om ældre i Danmark.

Læs mere om fakta om ældre i Danmark

Sidst opdateret 12.02.2020