Ældres boligforhold 2019

Ældre Sagens analyse af udviklingen i ældres boligforhold i 2019

Ældres udlejningsforhold adskiller sig ikke i det store og hele fra den yngre del af befolkningen, når man kigger på udlejningsforholdet. I 2019 bor knap 60 pct. af de 65+årige i ejerbolig, mens godt 40 pct. bor i lejebolig.

Dette er omtrent samme fordeling som for de 25-64 årige. For de 80+årige er der dog en tydelig ændring i udlejningsmønstret, og fordelingen mellem ejere og lejere er det komplet modsatte som for de 25-79 årige.

Lidt over 40 pct. af de 80+årige bor i ejerbolig, mens knap 60 pct. bor i lejebolig. 

De fleste ældre bor i et parcelhus/stuehus

Boliganvendelsen er i det store og hele den samme for den ældre og yngre del af befolkningen med undtagelse af de allerældste. I 2019 bor omkring 50 pct. af de 65+årige i et parcelhus/stuehus, mens godt 30 pct. og 20 pct. bor i henholdsvis en etagebolig og et række-, kæde- eller dobbelthus.

En lidt større andel af de 25-64-årige bor i et parcelhus/stuehus eller en etagebolig, mens en lidt mindre andel bor i et række-, kæde- eller dobbelthus sammenlignet med de 65+årige.

Anvendelsesmønsteret er betydelig anderledes for de 80+årige. Lidt under 40 pct. af de 80+årige bor i et parcelhus/stuehus eller en etagebolig, og godt 25 pct. bor i et række-, kæde- eller dobbelthus. 

Størstedelen af beboerne i fritidshuse er 65 år eller derover

Der ses en tendens til, at antallet af 65+årige, som bor i fritidshuse hele året, er stigende. I 2014 boede 17.958 i fritidshuse, mens dette tal i 2019 er 23.138, dvs. en stigning på 28,8 pct. Det er også i højere grad borgere over 65 år, som bor i fritidshuse. 

I 2014 udgjorde de 65+årige 57,7 pct. af beboerne, mens de i 2019 udgjorde 64,8 pct. Fritidshuse udgør dog stadig en lille andel af de ældres boliganvendelse, og i 2019 bor 2,0 pct. af de 65+årige i et fritidshus. 

Hent tabeller og figurer om ældres boligforhold 2019

Se alle Ældre Sagens mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder.

Se alle mærkesager

Sidst opdateret 12.02.2020