Folkepensionister med samspilsproblem 2016

Pensionister med ”samspilsproblem” defineres her som pensionister, der får lov til at beholde mindre end en topskatteyder af den sidst tjente krone pga. samtidig modregning i sociale ydelser og indkomstbeskatning, dvs. gruppen har en ”sammensat marginalskat” på mere end 52,7 %. Vel at mærke selvom indkomsten er mindre end det halve af en topskatteyders indkomst. Hvis samspilsproblemet alene opgøres for ældrecheck og pensionstillæg, har knap 40 % af folkepensionisterne et samspilsproblem i 2016. Andelen med samspilsproblem er størst blandt pensionister med kort eller mellemlang videregående uddannelse, og mindst for pensionister med lang videregående uddannelse og ufaglærte. Hvis boligydelsen også betragtes som en del af ”problemet”, har mere end halvdelen af folkepensionisterne et samspilsproblem. 
 

Styrk pensionssystemet i Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste, men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden. 

Læs mere om mærkesagen pension
Hent analyse

Sidst opdateret 12.02.2020