Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån

Læs Ældre Sagens analyse af udviklingen i indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister i 2015

Ca. 52.400 pensionistfamilier, svarende til 13 % af de folkepensionister, der bor i ejerbolig, har indefrosset ejendomsskat i 2016, og det gennemsnitlige lån er på ca. 154.000 kr. pr. familie, dvs. ca. 12.000 kr. mere end i 2015. Antallet, der har modtaget boligydelseslån, er betydelig lavere, ca. 5.900 familier, svarende til knapt 2,5 % af de, der modtog boligydelse i 2016, men det gennemsnitlige boligydelseslån er kun lidt lavere end det gennemsnitlige indefrysningslån.

Som led i forliget om ny boligbeskatning kan alle boligejere fra 2018 indefryse stigninger i grundskylden, og fra 2021 vil såvel stigning i grundskyld som stigning i ejendomsværdiskat kunne indfryses, men den gældende ordning for pensionisters indfrysning af grundskyld bevares også. I 2018 er stigninger i grundskylden for pensionister blevet indefrosset efter de regler, der gælder alle boligejere, og den resterende grundskyld er indefrosset efter de særlige regler for pensionister.

Hent analyse

Sidst opdateret 12.02.2020