Hjemmehjælp til ældre 2017

I 2017 var 122.000 personer over 65 år visiteret til hjemmehjælp i eget hjem. Det er 1.500 færre end sidste år, og næsten 33.000 færre end i 2008. Samlet set er der på årsbasis skåret ca. 6,4 mio. hjemmehjælpstimer væk siden 2008. Fra 2016 til 2017 er hjemmehjælpen faldet med 783.000 timer på årsbasis. For de, der modtager hjemmehjælp, ligger det gennemsnitlige antal timer til den enkelte modtager dog på næsten samme niveau som i 2008.
Hent analyse

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje - men udgangspunkt i den enkeltes behov.

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 12.02.2020