Folkepension 2018

Der var næsten 1,1 mio. folkepensionister i Danmark i januar 2018. Antallet af folkepensionister er vokset med godt 19.000 i løbet af det sidste år, og antallet fortsætter med at vokse i 2018, men fra 2019 begynder antallet af folkepensionister at falde, fordi folkepensionsalderen sættes op. Selv om der er flere og flere, der har en arbejdsmarkedspension og selv sparer op til pension, slår det kun langsomt igennem på folkepensionen. Andelen af folkepensionister, der får pensionstillæg og ældrecheck, er næsten den samme i 2018 som sidste år.
Hent analyse

Styrk pensionssystemet i Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste, men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.

Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 12.02.2020