De ældres boligforhold 2018

De ældres boligforhold adskiller sig i det store og hele ikke fra den yngre del af befolkningen. Det gælder både, når man ser på andelen af ejere og lejere, og når man ser på boligtyper, dvs. parcelhus, etagebolig etc. For de 80+årige er der dog en tydelig ændring i boligmønstret, idet næsten hver femte bor i ældre- eller plejebolig. 22.000 af de 65+årige bor i fritidshus, mens det kun er 12.600 af de 25-64-årige, der bor i fritidshus.
Hent analyse

Sidst opdateret 12.02.2020