Befolkningsudvikling 2018

Befolkningsprognosen viser, at vi lever længere, og at befolkningen vokser frem mod år 2100. Da folkepensionsalderen hæves, når levetiden stiger, vil andelen af folkepensionister i forhold til den samlede befolkning ikke stige fremover. Fra 2045 begynder andelen af folkepensionister at falde, og om ca. 50 år forventes antallet af folkepensionister at være lavere end i dag.
Hent analyse

Sidst opdateret 12.02.2020