Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Nedsættelse af boligydelsen til pensionister

I dette papir fremfører Ældre Sagen argumentet om, hvorfor det er en dårlig ide at skære ned på boligydelsen.

Regeringen foreslår i sit forslag til finanslov for 2016, at boligydelsen til pensionister skal reduceres. Det kan betyde et meget væsentligt fald i boligydelsen for den enkelte pensionist.

Ældre Sagen advarer derfor mod at gennemføre forslaget, da boligydelsen er en meget målrettet social ydelse, der fortrinsvis modtages af enlige ældre.

Alle skal have råd til at bo i plejebolig

Ældre Sagen kæmper for at bevare boligydelsen, som blandt andet sikrer, at pensionister med lav indkomst har råd til at bo i plejeboliger.

Læs mere om mærkesagen boligydelse

Sidst opdateret 02.09.2019