Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Adgang til transport uden NemID

Ældre Sagen har d. 23. maj 2022 sendt brev til transportminister Trine Bramsen vedr. adgangen til transport uden NemID

Ældre Sagen gør transportministeren opmærksom på forskelsbehandling, som flere ældre oplever i den offentlige transport. Det gælder områder som køb af bestemte billettyper, adgang til særlige tilbud og i brugen af Flextrafik. I alle tilfælde er det kravet om at have NemID, der er synderen.

Det er Ældre Sagens opfattelse, at denne forskelsbehandling kan medføre en problemstilling med indirekte aldersdiskrimination. Manglende alternativer til kravet om NemID skaber øget ulighed, og denne ulighed rammer en i forvejen udsat gruppe, som på mange måder er udfordret af den digitale udvikling.

Ældre Sagen opfordrer derfor kraftigt til, at der hurtigst muligt findes reelle og brugbare løsninger for de rejsende, som ikke har NemID.

Ældre Sagens mærkesager

ÆLDRE SAGEN KÆMPER FOR ET BEDRE SAMFUND PÅ EN LANG RÆKKE OMRÅDER
Læs mere om Ældre Sagens mærkesager

Sidst opdateret 29.08.2022