Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Husk ældre patienter med flere sygdomme i fremtidens sundhedsvæsen

Ældre Sagen har d. 21. marts 2022 sendt brev til sundhedsministeren med kommentarer og forslag til regeringens udspil til sundhedsreform

Ældre Sagen er bekymret over, at ældre mennesker med flere sygdomme, der behandles på akutpladser, midlertidige pladser, hos egen læge, ambulatorier og på diverse sygehusafdelinger, ikke er tydeligere at finde i regeringens sundhedsreformudspil. Ældre Sagen havde en forventning om, at en sundhedsreform skulle løse nogle af de store problemer, der er med sektorovergange og manglende kvalitet i det nære sundhedsvæsen for særligt ældre mennesker. Trods det, at behandling af ældre patienter allerede er i gang med at blive flyttet fra sygehus til behandling og pleje i kommuner og hos egen læge, rummer udspillet til en sundhedsreform ikke en samlet plan for at sikre kvalitet, kompetencer og ressourcer til ældre patienter med flere sygdomme.

Der mangler en mere ensartet national løsning: En plan for, hvor og hvordan ældre patienter med flere sygdomme skal have behandling af den rette kvalitet, uanset hvilken kommune eller region man bor i, og uanset om man bliver behandlet på sygehus eller i kommunen.

Sundhedsreformen lægger op til kvalitetsplaner for enkeltdiagnoser, men der er behov for en national kvalitetsplan med pakkeforløb for ældre mennesker med flere sygdomme. Antallet af ældre patienter vokser som bekendt kraftigt i de kommende år, og derfor haster det med en landsdækkende løsning.

Ældre Sagen har sendt brev til sundhedsministeren med kommentarer til regeringens sundhedsreformudspil samt Ældre Sagens forslag til at sikre ældre patienter en værdig behandling. 

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT DU OPLEVER EN SIKKER OG VÆRDIG BEHANDLING, NÅR DU BLIVER INDLAGT.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 25.03.2022