Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Patientbefordring

Ældre Sagen har d. 23. maj 2022 sendt brev til sundhedsminister Magnus Heunicke vedr. patientbefordring

Ældre Sagen opfordrer til at genoptage arbejdet med at forbedre reglerne for befordring i forbindelse med behandling, som blev påbegyndt i december 2019, men sat på pause pga. coronaepidemien.

Det er Ældre Sagens opfattelse, at området har været forsømt gennem længere tid, hvilket har resulteret i, at reglerne, som forvaltes af regionerne, er både utidssvarende og bureaukratiske, og at patienterne oplever ringe service og mødes af et personale i kørselstilbuddene, der ikke er klædt på til at løfte opgaven.  Alt dette til skade for patientens samlede behandlingsoplevelse, hvilket vi finder meget bekymrende, da det i sidste ende er med til at forringe nogle patienters behandling.

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT DU OPLEVER EN SIKKER OG VÆRDIG BEHANDLING, NÅR DU BLIVER INDLAGT.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 18.10.2022