Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Mangelfuld bevilling af hjælpemidler mv.

Ældre Sagen har d. 17. august 2022 sendt brev til social- og ældreministeren vedr. kommunernes mangelfulde bevilling af hjælpemidler mv.

Ældre Sagen modtager ofte henvendelser fra medlemmer, som oplever, at kommunerne giver afslag på nødvendige hjælpemidler og boligændringer. Der er tale om hjælpemidler mv., som både kan afhjælpe en nedsat funktionsevne og give mulighed for selvstændigt at klare hverdagen i og udenfor boligen, klare indkøb og ærinder samt opretholde forskellige sociale og andre aktiviteter udenfor boligen.

Samtidig er det vores indtryk, at kommunerne heller ikke udmåler socialpædagogisk bistand til at opretholde sociale aktiviteter.

Den helt mangelfulde bevilling af nødvendige hjælpemidler mm. og af socialpædagogisk støtte medfører, at ældre i mange situationer ikke modtager den tilstrækkelige og nødvendige støtte til at leve en værdig tilværelse – herunder at mange ældre ikke modtager støtte til at opretholde sociale aktiviteter mv. udenfor egen bolig. Dette er efter Ældre Sagens opfattelse helt uacceptabelt og medfører en klar forringelse af ældres rettigheder og retssikkerhed.

Derfor opfordrer vi i brevet til, at forpligtelserne til at bevilge både hjælpemidler mv. og socialpædagogisk støtte til ældre efter en konkret og individuel vurdering af behovet tydeliggøres overfor landets 98 kommuner.

Hjemmehjælp

DER SKAL ALTID VÆRE MULIGHED FOR GOD OG VELFUNGERENDE HJÆLP OG PLEJE – MED UDGANGSPUNKT I DEN ENKELTES BEHOV.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 30.08.2022