Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Pårørendepolitik i kommunerne

Ældre Sagen har sammen med 16 andre organisationer i Pårørendeinitiativet sendt brev til samtlige kommuner stilet til medlemmerne af kommunalbestyrelserne med opfordring til at sætte fokus på pårørendeområdet

Pårørende til mennesker med svækkelse, sygdom og handicap løfter ofte en stor og vigtig opgave for deres nærmeste, samtidig med at de er med til at aflaste kommunen i en række henseender, fordi de tager hånd om mange sociale, psykologiske og praktiske behov hos deres nærmeste. Opgaven som pårørende er imidlertid også hård, og mange pårørende døjer med stress og dårligt helbred, ligesom mange må gå ned i tid på arbejde eller melde sig syge for at have tid til at hjælpe deres kære.

Derfor anbefales det, at kommunerne anerkender pårørendes store indsats og investerer i pårørendeområdet. En af måderne, hvorpå man kan investere i pårørende, er ved at udarbejde en pårørendepolitik og ansætte en pårørendevejleder.

Støtte til pårørende

ÆLDRE SAGEN KÆMPER FOR BEDRE VILKÅR FOR PÅRØRENDE. PÅRØRENDE GØR EN KÆMPE INDSATS FOR SYGE OG SVÆKKEDE ÆLDRE.
Læs mere om mærkesagen pårørende

Sidst opdateret 25.03.2022