Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ældre Sagen opfordrer til handling ifm. overgang til MitID

Ældre Sagen har d. 4. april 2022 sendt brev til Digitaliseringsstyrelsen vedr. den aktuelle situation ifm. overgangen til MitID.

I lyset af den aktuelle situation med meget lange ventetider på borgerservice, herunder også for dem med behov for hjælp i eget hjem, opfordrer vi til, at Digitaliseringsstyrelsen tager affære nu for at sikre, at alle dem, der har behov, får hjælp inden den endelige slutdato for overgangen.

Det kan ske enten ved at sætte flere ressourcer af der, hvor borgerservice ikke kan følge med, eller ved at udskyde slutdatoen. Det vil skabe mere tryghed for alle de borgere, som lige nu er bekymrede for, om de vil kunne tilgå bank og myndigheder efter den 30. juni.

Hvis der vælges en udskydelse, mener vi også, at der skal fastsætte en ny og realistisk frist, idet man på nuværende tidspunkt må kende til tidsforbruget pr. borger, samt hvor mange borgere det fortsat drejer sig om, så der må kunne planlægges derefter.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR ET PENSIONSSYSTEM, DER SIKRER EN TRYG ØKONOMI FOR ALLE PENSIONISTER I DANMARK. DERUDOVER SKAL DEN ENKELTE PENSIONIST HAVE MULIGHED FOR AT TILPASSE ØKONOMIEN EFTER EGNE MULIGHEDER, ØNSKER OG BEHOV.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 07.04.2022