Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Mangel på arbejdskraft

Ældre Sagen har sammen med arbejdsmarkedets parter, KL og en række andre centrale aktører d. 18. marts 2022 skrevet til beskæftigelsesministeren vedr. manglen på arbejdskraft

I 2019 udkom den såkaldte seniortænketank med en række anbefalinger til fremtidens seniorarbejdsliv, hvoraf de fleste desværre ikke er ført ud i livet.

I brevet opfordres beskæftigelsesministeren til at følge op seniortænketankens anbefalinger og ikke mindst etablere et partnerskab mellem regeringen og centrale aktører, som skal medvirke til at skabe bedre muligheder for det lange arbejdsliv og sikre, at ledige seniorer kommer hurtigt tilbage i job. 

Et godt og langt arbejdsliv

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT ALLE KAN HAVE ET GODT OG LANGT ARBEJDSLIV PÅ ET ARBEJDSMARKED, SOM MAN KAN VÆRE EN DEL AF, SÅ LÆNGE MAN VIL OG KAN, OG HVOR MAN KAN TRÆKKE SIG TILBAGE MED VÆRDIGHED.
Læs mere om mærkesagen arbejdsliv

Sidst opdateret 25.03.2022