Ældre Sagens forslag til ny ældreminister

Ældre Sagen har d. 4. februar 2021 fremsendt brev til ny ældreminister Astrid Krag med Ældre Sagens "krav til Krag"

I brevet uddybes Ældre Sagens vigtigste bud for at sikre ældre mennesker en værdig ældrepleje. Budskaberne går på:

• En robust dansk økonomi giver et godt fundament for en værdig ældrepleje
• Genopretning af ældreplejen – værdig ældrepleje
• Ensomhed skal bekæmpes – også blandt ældre
• Plan for genåbning af plejehjem – besøg til glæde for ældre og pårørende
• Sammenhæng i ældrepleje og sundhedstilbud til ældre med flere sygdomme
• Behov for løsning af udfordringer vedr. sociale ydelser til pensionister
• Ældreorganisationer omfattes i model for finansiering af civilsamfundet

Ældre Sagens mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder

Læs mere om Ældre Sagens mærkesager

Sidst opdateret 04.02.2021