Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Værdig behandling for svækkede ældre patienter

Ældre Sagen har d. 21. december 2021 sendt brev til sundhedsminister Magnus Heunicke vedr. værdig behandling for ældre svækkede patienter på både sygehuse og i kommunerne
I lyset af den seneste udvikling, hvor der politisk er lagt op til, at kommunerne skal stille 300 sengepladser til rådighed som aflastning til trængte sygehuse samtidigt med, at der ikke er landet den varslede sundhedsaftale i efteråret, har Ældre Sagen skrevet til sundhedsministeren for endnu en gang at opfordre til at sikre værdig behandling til ældre patienter med flere sygdomme.

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT DU OPLEVER EN SIKKER OG VÆRDIG BEHANDLING, NÅR DU BLIVER INDLAGT.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 25.03.2022