Sociale ydelser til pensionister

Ældre Sagen har den 16. februar 2021 skrevet til beskæftigelsesministeren for at gøre opmærksom på nogle problemer med den måde, de sociale ydelser til pensionister bliver beregnet på, og med opfordring til, at disse problemer løses.

Ældre Sagen rejser i brevet følgende tre problemstillinger:

  • Formuegrænsen for at få ældrecheck er den samme for par som for enlige folkepensionister. Derfor kan folkepensionister miste retten til ældrecheck, når de flytter sammen, selvom de har meget lav indkomst og formue, og begge var berettiget til ældrecheck som enlige. Derfor opfordrer Ældre Sagen til, at formuegrænsen for ældrechecken for par hæves.
  • Boligydelsen til plejeboliger skal sikre, at det er økonomisk muligt for alle folkepensionister at bo i en sådan bolig. Der ydes dog kun støtte for kvadratmeter op til 65 m2, men mange moderne plejeboliger overskrider denne arealgrænse. Det kan betyde, at nogle folkepensionister ikke har råd til at betale huslejen i større og/eller mere moderne plejeboliger. Derfor bør arealgrænsen for boligydelsen til kommunalt anviste plejeboliger fjernes.
  • Pensionsydelserne fastsættes ud fra fælles indkomst for par. Derfor kan førtids- og folkepensionister, der har en ægtefælle eller samlever, som ikke er gået på pension endnu, blive modregnet uforholdsmæssigt hårdt i deres pension, når partneren fortsat arbejder. Det kan betyde, at det økonomiske udbytte af partnerens arbejdsindsats bliver stærkt begrænset. Det er ikke hensigtsmæssigt, fordi det går ud over lysten til at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet. Derfor mener Ældre Sagen, at modregning af ikke-pensioneret ægtefælle/samlevers indkomst i pensionsydelserne skal fjernes eller reduceres.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.

Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 16.02.2021