Seniorpræmie og kompensationsordning for selvstændige

Ældre Sagen har den 9. februar 2021 sendt brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og erhvervsminister Simon Kollerup vedr. timekravet for ret til seniorpræmie samt kompensation for selvstændige folkepensionister med A- og B-indkomst for freelancearbejde ifm. Coronakrisen.

Vi står midt i en ny nedlukning, der er mere omfattende og ser ud til at vare længere end i foråret.  Vi er som i foråret nødt til at fastholde vores erhvervsaktive i arbejdsstyrken for ikke at miste værdifuld arbejdskraft på den længere bane. På lidt længere sigt forventer vi igen at have brug for al den arbejdskraft, vi kan skaffe, for at kunne finansiere og udvikle vores velfærdssamfund. Der vil derfor fortsat være brug for, at bl.a. seniorer, der kan og vil, arbejder længere og også ud over folkepensionsalderen – både som lønmodtagere og selvstændige.

 Vi har to opfordringer:

  • Timekravet for ret til seniorpræmie nedjusteres igen
  • Mulighed for kompensation for folkepensionister med A- og B-indkomst fra freelancearbejde

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.

Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 10.02.2021