Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Nødberedskab i kommunerne

Ældre Sagen har d. 16. december 2021 sendt brev til social- og ældreministeren vedr. nødberedskab i kommunerne

Ældre Sagen er blevet opmærksom på, at flere kommuner landet over har aktiveret nødberedskab i ældreplejen. Det aktiverede nødberedskab betyder, at svækkede ældre får frataget hjælp, pleje og støtte, som de har krav på efter den visitation, som kommunerne har foretaget.

I Ældre Sagen mener vi, at det kan være ulovligt at tage de ydelser fra ældre, som de er visiteret til og derfor har krav på at få leveret fra kommunen. Det er vores forståelse af lovgivningen, at når kommunerne skærer i hjælpen, skal der laves en ny konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp, pleje og støtte. Den nye vurdering skal leve op til reglerne i lovgivningen, og der skal gives mulighed for at klage.

Derfor har vi sendt et brev til social- og ældreminister Astrid Krag, hvor vi appellerer til, at ministeren hurtigst muligt afklarer, om der er hjemmel til at aktivere et nødberedskab.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

DER SKAL ALTID VÆRE MULIGHED FOR GOD OG VELFUNGERENDE HJÆLP OG PLEJE – MED UDGANGSPUNKT I DEN ENKELTES BEHOV.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 25.03.2022