Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Forslag til kompensation for stigende energipriser og regulering af pensionen i 2022

Ældre Sagen har d. 9. november 2021 sendt brev til Beskæftigelsesudvalget og Finansudvalget med forslag til kompensation for stigende energipriser og regulering af pensionen i 2022

Inflationen er opgjort til 2,2 pct. fra september 2020 til september 2021. Det er den højeste inflation i ni år. Inflationen drives i høj grad energipriserne, der er steget markant i 2. halvår 2021. Energipriserne kan blive endnu højere hen over vinteren. Det rammer især dem med lav indkomst, herunder pensionister, som ikke har meget andet end pensionen at leve for.

Samtidig har finansministeren i august fastsat en uforståelig lav regulering af folkepensionen og andre overførselsindkomster i 2022. Ældre Sagen har ikke kunnet få en god forklaring på, hvorfor reguleringen af folkepensionen er halveret i forhold til det, som Finansministeriet forventede i maj.

Ældre Sagen opfordrede i oktober politikerne til at kompensere økonomisk trængte for stigende energipriser og fastholde den regulering af folkepensionen og andre overførselsindkomster, som var forudsat i maj. Nu har vi regnet på det og sendt et brev til Beskæftigelsesudvalget og Finansudvalget med vores løsningsforslag. Vores forslag er:

  • At økonomisk trængte kompenseres for stigende energipriser ved dels at forbedre varmetillægget, dels at forhøje tillægget til den grønne check.
  • At reguleringen af folkepensionen og andre overførselsindkomster fastsættes til det, der fremgår af forslaget til finanslov for 2022, i stedet for den lavere regulering, som fremgår af bekendtgørelse om satsreguleringsprocenten (Bek. 1713 af 20/8 2021).

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR ET PENSIONSSYSTEM, DER SIKRER EN TRYG ØKONOMI FOR ALLE PENSIONISTER I DANMARK. DERUDOVER SKAL DEN ENKELTE PENSIONIST HAVE MULIGHED FOR AT TILPASSE ØKONOMIEN EFTER EGNE MULIGHEDER, ØNSKER OG BEHOV.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 09.11.2021