Velkomstbrev til ny indenrigsminister

Ældre Sagen har den 10. februar 2021 sendt velkomstbrev til ny indenrigsminister Kaare Dybvad Bek

I velkomstbrevet påpeger Ældre Sagen vigtigheden af, at den kommende velfærdslov bliver udformet på en måde, der kommer alle kommuner til gode.

Der er behov for en ny, konkret model for hvordan kommunerne fremskriver deres ældrebudgetter, så man er sikker på, at de øremærkede midler dækker det fremtidige behov,  der følger af at vi bliver flere og flere ældre i alle egne af landet.

Herudover berører brevet også det stigende behov for tidssvarende og aldringsvenlige boliger – både til seniorer og ældre -  og afsluttes med en understregning af betydningen af det kommende kommunalvalg, hvor Ældre Sagens fokusområder bliver plejehjem, hjemmehjælp og sundhedsområdet.       

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 10.02.2021