Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Test af personale for COVID-19

Ældre Sagen har d. 12. november 2021 sendt brev til Beskæftigelsesministeriet vedr. krav til test for COVID-19 af personalet i hjemmeplejen og på plejehjem

Det er med bekymring, at vi ser stigende smitte i samfundet, og med det sidste års erfaringer med udbredt smitte, besøgsrestriktioner m.v. er der behov for at sikre, at smitten ikke løber løbsk i ældreplejen.

I forbindelse med den netop indgåede trepartsaftale, der skal sikre, at virksomheder kan kræve, at ansatte viser gyldigt coronapas, samt aftale om genindførelse af lov om test af lønmodtagere, er der behov for at tydeliggøre, implementere og sikre et lovgrundlag for opfyldelse af de til enhver tid gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen for medarbejdere i ældreplejen.

På nuværende tidspunkt foreligger der en række anbefalinger om, at færdigvaccineret personale på plejehjem og i hjemmeplejen opfordres til at blive PCR-testet én gang om ugen og ikke-færdigvaccineret plejehjems- og hjemmeplejepersonale to gange om ugen. Ligesom personer, der ikke kan nå at få en negativ PCR-test, fx vikarer der møder ind med kort varsel, bør få foretaget en antigentest. 

I lyset af stigende smittetal bør disse anbefalinger fremover være et krav. Der er med aftalerne mellem Regeringen, KL og Danske Regioner sikret de rette foranstaltninger til at blive testet.

Med beslutningen om at indføre coronapas fra fredag d. 12. november bør man ligeledes præcisere anbefalingerne på ældreområdet, så test ikke længere er et tilbud, men et krav.

Langt størstedelen af personalet i ældreplejen er meget bevidste om risikoen for smittespredning og tager derfor også alle deres forholdsregler. Ældre Sagen finder det dog afgørende, at der er det retmæssige lovgrundlag i tilfælde af, at enkelte medarbejdere ikke ønsker at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT ALLE BEBOERE PÅ LANDETS PLEJEHJEM SIKRES ET MENINGSFYLDT LIV I TRYGGE RAMMER.
Læs mere om mærkesagen plejehjem

Sidst opdateret 25.03.2022