Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Forskelsbehandling af ældre beboere i plejeboliger

Ældre Sagen har d. 7. december 2021 sendt brev til social- og ældreminister Astrid Krag om forskelsbehandling af ældre beboere i plejeboliger

Ældre lejere af almene plejeboliger kan have en nedsat funktionsevne, som betyder, at de kan komme til at ødelægge boligen. Det kan fx være fremskreden demens eller andre sygdomme eller tilstande, hvor den ældre ikke kan gøre for, at boligen ødelægges. I sådan en situation skal den ældre selv betale for at få istandsat lejeboligen. Når en yngre lejer af en almen lejebolig på grund af en nedsat funktionsevne ikke kan gøre for, at vedkommende kommer til at ødelægge boligen, skal kommunen betale for istandsættelse. Ældre beboere i almene plejeboliger kan dermed blive udsat for forskelsbehandling i forhold til yngre.

Efter Ældre Sagens opfattelse er det helt uacceptabelt, at ældre beboere i plejeboliger, med samme grad af nedsat funktionsniveau som yngre beboere i tilsvarende boliger, ikke er omfattet af reglerne om at få dækket udgifter til istandsættelse. Derfor mener vi, at loven skal ændres, så den omfatter både yngre og ældre med nedsat funktionsevne, som på grund af funktionsnedsættelsen ikke kan gøre for, at lejeboligen bliver ødelagt. Da der er tale om, at lovgivningen medfører forskelsbehandling på grund af alder, har vi skrevet til social- og ældreministeren og opfordret til, at lovgivningen ændres.

Ældre Sagens mærkesager

ÆLDRE SAGEN KÆMPER FOR ET BEDRE SAMFUND PÅ EN LANG RÆKKE OMRÅDER
Læs mere om mærkesagerne

Sidst opdateret 10.05.2022