Ældre patienters oplevelser som fundament for sundhedsaftaler

Ældre Sagen har d. 11. januar 2021 sendt brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke vedr. ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet

Undersøgelsen ”En værdig behandling - ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet” (udarbejdet for Ældre Sagen af Kompetencecenter for Patientoplevelser, KOPA) giver et unikt indblik i, hvordan det er at være ældre medicinsk patient. Ældre patienters erfaringer er uomgængelige som baggrund for en kommende politisk sundhedsaftale, særligt med ambitionen om bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Ældre Sagen har derfor formidlet undersøgelsens resultater og sendt forslag til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Undersøgelsen vidner om, hvor vigtigt det er at anerkende og lytte til patienternes stemme for at sikre et godt og sammenhængende behandlingsforløb, og den viser tydeligt, at værdighed i behandling og pleje halter. Helt overordnet er tryghed, sammenhæng og koordinering essentielt for patienterne. Travlhed, fokus på effektivitet og mangel på koordinering udfordrer imidlertid det gode møde og modarbejder et efterspurgt helhedssyn på den enkelte patient.

Ældre Sagen opfordrer derfor i henvendelsen til ministeren til, at en kommende sundhedsaftale først og fremmest skal sætte forpligtende rammer for sammenhæng og ensartet kvalitet, uanset om behandlingen foretages på kommunal plads, i eget hjem eller på hospitalet. Samtidig skal aftalen også sikre ret til, at man som patient med flere sygdomme kan være tryg, blive set og lyttet til og ikke mindst opnå lighed i sundhed. Kort sagt skal aftalen sikre, at ældre patienter oplever en værdig behandling.

Som del af vores overordnede forslag om et sæt af rettigheder har Ældre Sagen desuden formuleret forslag til konkrete indsatser – såvel med organisatorisk som økonomisk og patientinddragende indhold.

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver syg.

Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 12.01.2021