Genåbningsplan for ældreområdet

Ældre Sagen har den 9. februar 2021 sendt brev til social- og ældreminister Astrid Krag om behovet for en genåbningsplan for ældreområdet

Ældre Sagen modtager dagligt adskillige henvendelser fra pårørende, som udtrykker stor frustration, afmagt og forvirring over, at besøgsrestriktionerne på plejehjem ikke lempes i takt med, at man mange steder nu er færdige med at vaccinere. For mange, både beboere og pårørende, har vaccinationens komme nemlig repræsenteret håb om igen at kunne være sammen med sine kære, mens tid stadig er.

Men håbet begynder så småt at blive afløst af uvished, uklarhed og utryghed. Hvis ikke vaccinationerne kan udløse lempelser, hvad kan så? Hvor længe skal man vente? Det er en stor psykisk belastning, som er svær at leve med. Folk har brug for at vide, hvor målstregen er - hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at plejehjemsbeboere igen selv kan bestemme, hvem de vil have besøg af hvornår.

Der er nu behov for at se fremad – nu er vaccinerne givet, og det bør give bedre muligheder for besøg og for en mere normal hverdag. Ældre Sagen opfordrer ministeren til at være med til at tilbyde test af pårørende, stille krav om brug af værnemidler og tildele midler til øget hygiejne. Så beboerne får livet og hverdagen tilbage efter vaccinationerne.

Man skal ikke glemme de hjemmeboende ældre, der i meget stort antal har isoleret sig i eget hjem grundet øget risiko for alvorlig sygdom ved smitte med COVID-19. Blandt dem er ensomheden fordoblet, og mange lider også fysiske kvaler efter mange måneder med fysisk inaktivitet. Denne meget store gruppe ældre længes efter at genoptage deres frivillige arbejde, deres motionshold og alle deres andre gøremål i foreningslivet.

Ældre Sagens 215 lokalafdelinger vil meget gerne stå klar til igen at slå dørene op for tusindvis af aktivitetstilbud, men også her ville det være værdifuldt med en genåbningsplan fra myndighederne, så forberedelserne og planlægningen kan gå i gang i god tid. Hvis vaccinationskalenderen holder, er alle borgere over 65 år færdigvaccineret i uge 19. Ældre Sagen opfordrer derfor kraftigt til, at der snarest kommer en vejledning fra myndighederne, der beskriver, hvornår og under hvilke vilkår en genåbning kan ske.

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Læs mere om mærkesagen plejehjem

Sidst opdateret 10.02.2021