Brug af værnemidler

Ældre Sagen har d. 14. maj 2020 sendt brev til Sundhedsstyrelsen vedr. brugen af værnemidler

Ældre Sagen modtager en del henvendelser fra mennesker i risikogruppen, som er utrygge på grund af uklarheden i anbefalingerne. Ældre Sagen opfordrer Sundhedsstyrelsen til at komme med en klar udmelding i forhold til, hvorvidt brug af mundbind/maske er et virksomt og anbefalelsesværdigt smitteforebyggelsestiltag til mennesker i risikogruppen.  Og at der i så fald bør udarbejdes en strategi, der sikrer mennesker i risikogruppen adgang til værnemidler. 

Ældre Sagen opfordrer ligeledes Sundhedsstyrelsen til hurtigst muligt at afklare, hvorvidt der er grund til at ændre retningslinjerne for brug af værnemidler således, at det fremgår, at ansigtsvisir ikke kan anvendes alene, men skal bruges sammen med mundbind/maske for at tilvejebringe den rette beskyttelse. 

I svaret fra Sundhedsstyrelsen anbefales det, at borgere i særlig risiko kan overveje at bruge mundbind/maske og ansigtsvisir i situationer i fritids-eller arbejdsliv, hvor kontakt ansigt-til-ansigt indenfor to meters afstand ikke kan undgås.

Som eksempel nævnes, at brug af mundbind kan overvejes i situationer i offentlig transport i myldretiden.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at forslaget om eventuel brug af mundbind er formuleret på baggrund af faglige argumenter, der taler både for og imod brug af værnemidler i det offentlige rum.

Der er ikke bevis for, at brug af mundbind i det offentlige rum nedsætter forekomsten af akut luftvejssygdom blandt brugerne. Det er således ikke klart dokumenteret, at brug af maske beskytter, således heller ikke når de bæres af personer i særlig risiko.

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor ikke brug af mundbind i det offentlige rum. Vi finder dog grund til at nævne brug af mundbind hos personer i særlig risiko. Den enkelte kan overveje at bruge mundbind i udvalgte situationer og i en overgangsperiode med øget smittetryk, baseret på et forsigtighedsprincip.

Opnåelse af en eventuel gavnlig effekt af at bære mundbind i det offentlige rum fordrer, at mundbindet håndteres korrekt, og at øvrige anbefalinger til forebyggelse af smittespredning følges, herunder håndhygiejne og social distancering.

Sidst opdateret 08.10.2020