Restriktioner for sociale aktiviteter

Ældre Sagen har d. 29. oktober 2020 sendt brev til sundheds- og ældreministeren, social- og indenrigsministeren samt kulturministeren vedr. restriktioner for sociale aktiviteter

Ældre Sagen er stærkt bekymret for udviklingen i mange ældres mentale og fysiske helbred som følge af Coronakrisen. Derfor synes vi, det er meget uhensigtsmæssigt, at myndighederne nu anbefaler aflysning af alle arrangementer, ”der primært har et socialt formål”, altså arrangementer der netop er essentielle for ældres livskvalitet. Ældre Sagen opfordrer derfor regeringen til at justere retningslinjerne, så arrangementer med et primært socialt formål ikke som udgangspunkt anbefales aflyst, men kan gennemføres på linje med alle andre aktiviteter under iagttagelse af forsamlingsforbud, hygiejneregler mv. 

Ældre Sagen fremsætter i brevet tre konkrete ønsker:

  • Kravet om, at alle sociale aktiviteter skal aflyses, som fremgår af både Kulturministeriets og Sundheds- og Ældreministeriets vejledninger, ændres til, at sociale aktiviteter skal følge de gældende forsamlingsforbud og de kendte regler om forebyggelse af smittespredning, herunder afstand, hygiejne, m2 i lokalerne etc.
  • De afsatte midler til aktiviteter i sommerpakken forlænges ind i 2021, således at de kan bruges til gavn og glæde for ældre, så snart smittetallet falder.
  • Ældre inkluderes i regeringens initiativer for at modvirke ensomhed.   

Ingen ældre skal føle sig ensomme

50.000 ældre i Danmark over 65 år føler sig ensomme. Ensomhed kan være livstruende for det enkelte menneske og dyrt for samfundet. Ingen skal rammes af alvorlig ensomhed

Læs mere om mærkesagen ensomhed

Sidst opdateret 24.11.2020