Besøgsrestriktioner på plejehjem

Ældre Sagen har d. 26. oktober 2020 sendt brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke med opfordring til at ændre retningslinjerne for besøg på plejehjem.

Flere steder i landet indføres i disse dage nye restriktioner og direkte besøgsforbud på plejehjem, fordi Coronavirus breder sig igen. De kommende dage kan meget vel føre endnu flere restriktioner med sig. Det får Ældre Sagen til at frygte en gentagelse af de skrappe restriktioner for besøg på plejehjem, vi var vidne til i foråret.

I et brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke beder Ældre Sagen derfor om straks at ændre retningslinjerne for besøg på plejehjem, så ældre kan få besøg i deres eget hjem.

Siden nedlukningen har beboere på plejehjem været underlagt de skrappeste restriktioner med store menneskelige omkostninger til følge. Ingen andre befolkningsgrupper er blevet begrænset i at se deres egen familie i så lang tid.

Ældre Sagen mener, at der skal findes en mere balanceret strategi, som skaber mulighed for flere besøg indendørs i beboerens egen bolig, og det skal være muligt for mere end én enkelt pårørende at komme på besøg – også i tilfælde af påbud. Plejehjemsbeboere har de samme grundlæggende rettigheder som alle andre til at bestemme over deres privatliv, herunder også retten til at have besøg af deres nære i eget hjem.

Alle besøg skal naturligvis gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Besøgende skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om skærpet hygiejne. Man skal undgå færdsel på fællesarealerne, og besøgende skal så vidt muligt undgå kontakt med personale og andre beboere. Ligeledes skal antallet af besøgende på samme tid hos den enkelte beboer tage højde for boligens størrelse.

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Læs mere om mærkesagen plejehjem

Sidst opdateret 26.10.2020