Besøgsrestriktioner på plejehjem

Ældre Sagen har d. 17. november 2020 sendt brev til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke vedr. bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem.

Ældre Sagen mener, at de nye regler om besøgsrestriktioner fortsat indebærer for massive indgreb i grundlæggende rettigheder og dermed også fortsat medfører store konsekvenser for beboernes trivsel og helbred.

Det er Ældre Sagens opfattelse, at ved afvejningen af beskyttelsen mod COVID-19 overfor retten til selvbestemmelse og privatliv, bør den enkeltes selvbestemmelse og privatliv vægte klart højere end i dag. Vi mener, at dette er muligt samtidig med at begrænse smittefaren ved besøg, og vi har en række konkrete forslag til, hvordan det kan gøres:

  • Giv mulighed for, at den enkelte beboer deltager i beslutningen om, hvem og hvor mange der skal have mulighed for at komme på besøg i beboerens bolig
  • Sæt en proportional grænse for antal besøgende. Det kan fx være op til fem gennemgående pårørende pr. beboer, som kan besøge beboeren i egen bolig
  • Sørg for værnemidler til de besøgende og sørg for kommunikation om brug af værnemidler og om, hvordan man som besøgende overholder en god hygiejne
  • Hvis en beboer er døende eller kritisk syg, skal det kommunikeres tydeligt ud, at samtlige pårørende til enhver tid må aflægge besøg
  • Intensiver testning af medarbejdere, så det kan forbygges, at smitten kommer ind på plejehjem af den kanal
  • Anbefal pårørende at lade sig teste hyppigt

Beboere på plejehjem har de samme rettigheder som alle andre i befolkningen og må ikke stilles ringere end andre. Med de nugældende regler sker der en uacceptabel forskelsbehandling af beboere i plejeboliger sammenholdt med den øvrige befolkning. En forskelsbehandling, som resulterer i store menneskelige omkostninger i form af manglende trivsel, ensomhed og utryghed for de mennesker, der forventeligt har den korteste tid tilbage at leve i. 

D. 1. december 2020 har Ældre Sagen rykket sundheds- og ældreministeren for svar og har bedt ministeren uddybe udtalelser til pressen om, at menneskerettighederne er overholdt i de nuværende restriktioner. Herunder vil vi gerne have uddybet, hvorfor ministeren konkret mener, at de nuværende besøgsrestriktioner ikke er ulovlig forskelsbehandling af beboere på plejehjem i forhold til ældre og plejekrævende borgere, som ikke bor på plejehjem, med hensyn til muligheden for at modtage besøg af pårørende.

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Læs mere om mærkesagen plejehjem

Sidst opdateret 16.12.2020