Plejehjemsbeboeres ret til besøg

Ældre Sagen har d. 15. december 2020 sendt brev til Styrelsen for Patientsikkerhed med uddybende spørgsmål om besøgsrestriktioner på plejehjem

Ældre Sagen er stadig bekymret for de negative konsekvenser af de besøgsrestriktioner, som landets plejehjemsbeboere udsættes for. Derfor har vi påpeget vores bekymring og stillet en række spørgsmål til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vores bekymring skyldes ikke mindst, at der stadig hersker stor usikkerhed om reglerne i de forskellige kommuner. Reglerne er svære at administrere, og mange steder har kommunerne derfor svært ved at fortolke, hvad der gælder. Reglerne betyder også, at der er gråzoner, som fortolkes meget forskelligt af kommunerne.

Vi mener derfor, at der er brug for en nærmere afklaring af en række spørgsmål for at få klarlagt plejehjemsbeboernes rettigheder. Herunder ønsker vi at få klarhed over plejehjemsbeboernes ret til  besøg af bl.a. pårørende, frivillige og vågekoner.    

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.

Læs mere om mærkesagen plejehjem

Sidst opdateret 16.12.2020