Besøgsrestriktioner på plejehjem

Ældre Sagen har d. 19. november sendt brev til Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. muligheden for yderligere besøg på plejehjem.

Ældre Sagen har igen påpeget vores bekymring for plejehjemsbeboernes rettigheder overfor Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vores bekymring skyldes, at i de seneste regler om besøgsrestriktioner fremstilles det, som om der fremover er en mulighed for, at plejehjemsbeboere kan få to ekstra besøgende. Det er imidlertid kun en mulighed, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed beslutter det i forbindelse med et påbud i den enkelte kommune/på det enkelte plejehjem.

Bekendtgørelsen giver ingen nærmere definition af, hvad der skal ligge til grund for styrelsens beslutning. Reglen om besøg af yderligere to personer fremstår dermed uklar og kan give anledning til misforståelser med hensyn til, hvorvidt den enkelte plejehjemsbeboer kan få mulighed for besøg fra yderligere to besøgende.

Derfor har vi sendt et brev til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor vi stiller to spørgsmål:

  • Hvilken betydning får reglerne i den nye bekendtgørelse for eksisterende påbud, som er trådt i kraft før udstedelsen af bekendtgørelsen – vil eksisterende påbud blive ændret, så beboere, som hidtil har modtaget udendørs besøg, fremover kan få besøg indendørs af to yderligere personer i besøgsrum?
  • Efter hvilke kriterier vil styrelsen afgøre, om der skal være mulighed for besøg i indendørs besøgsrum for yderligere to faste pårørende?

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT ALLE BEBOERE PÅ LANDETS PLEJEHJEM SIKRES ET MENINGSFYLDT LIV I TRYGGE RAMMER.

Læs mere om mærkesagen plejehjem

Sidst opdateret 16.12.2020