Brug af værnemidler

Ældre Sagen har d. 14. maj 2020 sendt brev til Sundhedsstyrelsen vedr. brugen af værnemidler

Ældre Sagen modtager en del henvendelser fra mennesker i risikogruppen, som er utrygge på grund af uklarheden i anbefalingerne. Ældre Sagen opfordrer Sundhedsstyrelsen til at komme med en klar udmelding i forhold til, hvorvidt brug af mundbind/maske er et virksomt og anbefalelsesværdigt smitteforebyggelsestiltag til mennesker i risikogruppen.  Og at der i så fald bør udarbejdes en strategi, der sikrer mennesker i risikogruppen adgang til værnemidler. 

Ældre Sagen opfordrer ligeledes Sundhedsstyrelsen til hurtigst muligt at afklare, hvorvidt der er grund til at ændre retningslinjerne for brug af værnemidler således, at det fremgår, at ansigtsvisir ikke kan anvendes alene, men skal bruges sammen med mundbind/maske for at tilvejebringe den rette beskyttelse. 

Sidst opdateret 14.05.2020