Brev til Ældre Sagen vedr. praksis om feriegodtgørelse

Læs beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens brev til Ældre Sagen om ændring af reglerne for feriegodtgørelse for nye pensionister.

Sidst opdateret 02.09.2019