Ekspertdag om den ældre medicinske patient

Konkrete anbefalinger og inspiration fra dagen

Mandag den 2. september 2019 afholdt Ældre Sagen og Lif - Lægemiddelindustriforeningen Ekspertdag om den ældre medicinske patient.

Ekspertdagen bød på mange gode refleksioner og pointer. Dem har vi sammenfattet  i en opsamling, der indeholder konkrete anbefalinger til det videre arbejde.

Det er vores håb, at indholdet i opsamlingen vil bidrage til udformningen af en ny national handlingsplan for ældre medicinske patienter. Den nuværende handlingsplan udløber med udgangen af 2019.

Sidst opdateret 19.12.2019