Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Samspilsløsning på pensionsområdet

Ældre Sagen har d. 18. januar 2018 sendt nedenstående til finansministeren, skatteministeren, økonomi- og Indenrigsministeren samt finansordførere, skatteordførere og politiske ordførere.

Inden sømmene slås endeligt i en aftale om at løse samspilsproblemet, skal Ældre Sagen opfordre til at sikre, at beslutningsgrundlaget er fyldestgørende, jf. vedhæftet notat. 

Efter vores opfattelse vil regeringens forslag ikke reelt løse samspilsproblemet, og det vil samtidig komplicere skatte- og pensionssystemet yderligere. Risikoen er, at løsningen ikke er langtidsholdbar, og at man om få år vil skulle sætte endnu flere lapper på systemet.

Ældre Sagens forslag om at halvere modregningen i pensionstillægget er efter vores opfattelse en enklere, mere retfærdig og langtidsholdbar løsning.

Ældre Sagen skal kraftigt opfordre til, at man som et minimum konsekvensberegner Ældre Sagens forslag og stiller fordele og ulemper ved de to typer løsninger (på hhv. indbetalingssiden og udbetalingssiden) op over for hinanden, inden der træffes endelig beslutning om samspilsløsningen. 

Ældre Sagen opfordrer ligeledes til, at en samspilsløsning gennemføres med et bredt politisk flertal, der sikrer stabilitet, forudsigelig og tillid, som er helt afgørende faktorer for pensionssystemet.

Vi har flere gange tidligere fremsendt vores forslag, herunder provenuberegninger. Vi fremsender det om ønsket meget gerne igen.

Venlig hilsen

Bjarne Hastrup
Adm. direktør

Styrk pensionssystemet i Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste, men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden. 
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 02.09.2019