En værdig ældrepleje fordi..

Vi præsenterer et bud på 10 elementer, der er vigtige for en værdig ældrepleje. Her uddyber vi, hvorfor de 10 elementer er vigtige for
at sikre en værdig ældrepleje.

For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet.

Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres, og betingelserne for at give en værdig ældrepleje ikke altid er til stede. Derfor ønsker vi en bred drøftelse af, hvordan vi som samfund sikrer en værdig ældrepleje.

Her præsenterer vi 10 elementer, der er vigtige for en værdig ældrepleje. Vi supplerer dem med analyser, fakta og med erfaringer og historier fra ældre, pårørende og medarbejdere i ældreplejen. De tegner et billede af, hvordan det er at være afhængig af andre, og af de vilkår, som medarbejderne møder.

Taberne er svækkede ældre, som ikke får den værdige pleje og omsorg, de har brug for. Men det er også medarbejdere i ældreplejen, som oplever at de ikke har mulighed for at give en faglig forsvarlig pleje og omsorg. 

Værdighed - den røde tråd i ældreplejen

Ældre Sagen arbejder for, at man kan leve et meningsfuldt liv og bevare sin selvbestemmelse, selvom man er blevet afhængig af hjælp.

Læs mere om mærkesagen værdighed

Sidst opdateret 02.09.2019